Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 05/20 PDF Drukāt E-pasts
Sestdiena, 19 decembris 2020 08:17

2020. gada 07. decembrī plkst.16.00                                                                                                                Rīgā, Katrīnas ielā 2a

                                                                                                LJA JR telpās

 

 

           Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Vadims Likovskis, Aleksandrs Tregubovs, Kaspars Burkits (attālināti).

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ēvalds Grāmatnieks, Andris Benefelds, Ivo Logins. Padomes sēde ir lemttiesīga.

         Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Vadims Likovskis. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 04/20 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2020.g.07. decembrī.

 Dienas kārtība:

       1.       Biedru saraksts, naudas maksājumi, jaunu biedru uzņemšana – Artis Ozols

2.       Kalendāru sadale – Padomes locekļi

3.       Ziņojums par darbību 2020.gadā – Jāzeps Spridzāns

4.       Mājas lapas uzturēšana – Padomes locekļi

5.       Sadarbība ar banku – Artis Ozols

6.       Citi jautājumi - Padomes locekļi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

 

1. Kapteinis A. Ozols ziņo par biedru naudas maksājumiem. Padome spriež par ilgstoši nemaksājošo biedru attieksmi un vēlmi turpmāk būt LKKA biedru rindās. Atgādinājuma vēstules tiks izsūtītas visiem parādniekiem.

Kapteinis J.Spridzāns ziņo, ka ir saņemts iesniegums no kapteiņa O.Grigorjeva. Padome tiek iepazīstināta ar O.Grigorjeva jūras karjeru. Balsojot vienbalsīgi, Olegs Grigorjevs tiek uzņemts LKKA biedru rindās.

Konstatēts, ka ir nepieciešama statusa maiņa vairākiem kolēģiem, kas ir pabeiguši aktīvo jūras karjeru, lai nerastos jautājumi par biedra naudas maksājumiem. Asociācijas biedriem lūgts savlaicīgi ziņot par izmaiņām.

2. Apspriesta kalendāru sadale asociācijas sadarbības partneriem un biedriem pa diviem kalendāriem.. J.Spridzāns ziņo par kalendāra izmaksām – viena kalendāra izmaksas 3.51 EUR. Ir nosūtīts elektroniskais paziņojums visiem biedriem par saņemšanas kārtību.

3. Kapteinis J. Spridzāns ziņo par darbību 2020. gadā. Padomes locekļiem uzdots katram sastādīt padarīto darbu sarakstu2020.gadā un nosūtīt e-pastā LKKA prezidentam - līdz 14. decembrim.

Apspriestas sekojošās darbības:

Covid -19 un problēmas ar jūrnieku maiņu;

LKKA iesniegtie priekšlikumi Augstskolu likuma grozījumiem;

Kalendāra izveides process;

Dalība CESMA AGA attālināti, apspriestie jautājumi;

Foto konkursa norise;

Atbalsts Ē. Grāmatnieka grāmatas izdošanai;

Kopsapulces organizēšana/ pārcelšana, tālākā perspektīva;

Gada atskaite sagatavošana;

Jaungada balles organizēšana/ atcelšana pandēmijas dēļ;

IFSMA, CESMA, LKKA popularizācija un jauno biedru uzņemšana;

Sadarbība ar JR un Jūrniecības nozares mācību iestādēm.

4. Padomes locekļi dalās ar viedokļiem par mājaslapu. Kapteiņi A. Benefelds un K. Burkits ir paveikuši ļoti labu darbu. Bet vajag pabeigt lapas tehniskos uzlabojumus un aktīvi uzturēt lapu dzīvu.

5. Diskutēts jautājums par sadarbību ar “Luminor” banku. Kapteinis A. Ozolam tika pilnvarots atjaunot sadarbības līgumu un apspriest bankas līdzdalību 2020 g. un 2021.g.

6. Kapteiņa A. Tregubova ziņojums par fotokonkursa norisi. Diemžēl aktivitāte ir ļoti zema. Lemts pagarināt konkursa termiņu. 

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.30 sēdi slēdz.

 

 Sēdes vadītājs:                                                A. Ozols

 Sēdes sekretārs:                                             V. Likovskis