Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 03/20 PDF Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 02 jūlijs 2020 08:22

2020.gada 03. jūnijā, plkst.16.00                                           Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Ivo Logins, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Vadims Likovskis, Kaspars Burkits, ka arī LKKA pagaidu revidents – Dreveckis Jevģenijs.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Aleksandrs Tregubovs. Padomes sēde ir lemttiesīga. 

Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Kaspars Burkits. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 02/20 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.  

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2020.g.1.jūnijā. 

 

Dienas kārtība:

1. LKKA gada atskaite, pārskats, budžets, budžeta plāns – A.Ozols; Revidenta ziņojums – J.Drevickis; Budžeta un LKKA gada atskaites apstiprināšana;

2. .Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, A.Tregubovs (nepiedalas);

3. 2020.gada kopsapulces organizēšana, pārcelšana;

4. Citi jautājumi – Padomes locekļi.

  

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise: 

1.Izpildsekretārs Artis Ozols prezentē 2019.gada finanšu atskaiti, budžeta izpildi un budžeta plānu 2020.gadam. Revidents J.Drevickis ziņo par gada atskaites pārbaudi un piedāvā to apstiprināt. Padomes locekli pieņem revidenta ziņojumu un balso par atskaites apstiprināšanu. Tālāku komentāru nav. Balsojums: Par – 8, pret, atturas – nav. Atskaiti pieņem un tiek nolemts to iesniegt VID, EDS. 

2.Jautājuma izskatīšanu uzsāk Jāzeps Spridzāns, komente Artis Ozols un Ēvalds Grāmatnieks. Sakarā ar kopējo situāciju valstī, pasaulē uz doto brīdi, tiek izrunāts jautājums par 2020. gada balles organizēšanas pašreizēju atlikšanu uz nenoteiktu laiku. Tiek apspriests jautājums par līguma slēgšanu un nosacījumu atrunāšanu ar VEF kultūras pili. Šis uzdevums tiek dots Ēvaldam Grāmatniekam. Ja Jaungada balle tiks atcelta pavisam, tiek izskatīta iespēja kompensēt šo ar kādu LKKA atribūtu iegādi biedriem.

3.2020.gada kopsapulces organizēšana, pārcelšana. Jautājuma risināsana tiek atlikta uz nenoteiktu laiku sakarā ar pašreizējo ārkārtējo situāciju valstī. Viens no variantiem, kas tiek daļēji apstiprināts, LKKA gada kopsapulci atlikt un noturēt, ka ierasts, Martā, bet jau 2021.gadā. Piedāvājums gūst atbalstu.

4.Citi jautājumi – Padomes locekļi. Dazādas diskusijas. Kapteinis Ēvalds Grāmatnieks īsumā prezentē savu uzrakstīto grāmatu – “Ziemeļu kapteiņa stāsti” (patreiz izdota krievu valodā, bet plānojas arī latviski - kam nepieciešams finansiāls atbalsts), informācija tiks izplatīta biedru zināšanai. 

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.15 sēdi slēdz. 

  

Sapulces vadītājs:                                                     A.Ozols

 

Sapulces sekretārs:                                                   K.Burkits