Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 02/20 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 11 maijs 2020 11:23

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 02/20

2020.gada 17. martā                                                                                               Elektroniski

                                                                                             

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo stāvokli saistībā ar COVID-19 pandēmiju, Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) padomes sēde notiek elektroniskā formātā ar e-pasta izmantošanu. Sēdē piedalās Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas prezidents un visi Padomes locekļi. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Padomes sēdes dienas kārtība tiek saskaņota elektroniski, nolemjot sekojošu dienas kārtību.

Dienas kārtība:

1.Jauno biedru uzņemšana.

2.Kopsapulces norise

3.Gada pārskats

Jautājuma izskatīšana:

1.Kapteinis A. Ozols ziņo, ka ir saņemti iesniegumi no kapteiņa Vladislava Tutina un Jurģa Simsona par vēlmi iestāties LKKA.

Kapteinis Jurģis Simsons patreiz strādā Solstad Offshore ASA.  

Kapteinis Vladislavs Tutins strādā zem Duna Marine Management uz tankeriem.

Daži valdes locekļi ir personīgi pazīstami ar abiem kapteiņiem, raksturojot kapteiņus pozitīvi.

Balsojumu “Par” atsūtījuši sekojošie Padomes locekļi: Jāzeps Spridzāns, Artis Ozols, Ēvalds Grāmatnieks, Kaspars Burkits, Ivo Logins, Vadims Likovskis, Aleksandrs Tregubovs, Andris Benefelds.

Balsojot elektroniski ar e-pasta palīdzību Padome ar vairākumu (8 balsis ‘PAR’, viens nepiedalās balsošanā) nolemj uzņemt kapteiņus Vladislavu Tutinu un Jurģi Simsonu LKKA biedru rindās.

2.Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo stāvokli, LKKA Padome nolēma kopsapulci pārcelt uz vēlāku laiku, kā to ļaus Covid-19 ārkārtas situācija, paziņojot biedriem 30 dienas iepriekš.

3.Ņemot vērā radušos situāciju valstī, valdes sēdē tika nolemts gada pārskatu apstiprināt attālināti valdē , pievienojot revidenta slēdzienu.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                    A.Ozols