Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 03/19 Drukāt
Sestdiena, 01 jūnijs 2019 15:57

 

2019.gada 17. Maijā, plkst.15.00;  Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

            Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Artūrs Brokovskis-Vaivods, Artis Ozols, Kaspars Burkits, Ēvalds Grāmatnieks un Ivo Logins.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Benefelds, Vadims Likovskis un Aleksandrs Tregubovs. Padomes sēde ir lemttiesīga. 

Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J.Spridzāns, protokolē kapteinis I. Logins.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2019.gada 10. Maijā.

Dienas kārtība:

  1. 1.Jauno biedru uzņemšana.
  2. 2.Ieskats CESMA 24th AGA.
  3. 3.Jaungada pasākums šim gadam.
  4. 4.Citi jautājumi.

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise:

  1. 1.Sēdes klātesošie izskata kapteiņu Māra Mitriķa, Kirila Batura, Daiņa Caunes, Aigara Šnepsta un Jāņa Pastara iesniegumus par iestāšanos LKKA. Kapteiņi attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalās. Daži valdes locekļi ir personīgi pazīstami ar šiem kapteiņiem vai arī ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes par viņu darbu kapteiņu amatā.

Balsojot vienbalsīgi Padome nolemj uzņemt kapteiņus Māri Mitriķi, Kirilu Baturu, Daini Cauni, Aigaru Šnepstu un Jāni Pastaru LKKA biedru rindās.

  1. 2.LKKA prezidents J. Spridzāns ziņo par pieredzēto CESMA 24th AGA, kas notika šī gada maijā Antverpenē, Beļģijā:

-          CESMA izpildsekretāra veselības stāvoklis un ar to radušās grūtības CESMA darbībā;

-          nākotnes kuģniecības (future shipping) un autonomās kuģniecības (autonomous shipping) perspektīvas, attīstības plāni un nepieciešamais regulējums;

-          globālās klimata izmaiņas;

-          vizīte Antverpenes Jūras Akadēmijā.

Nākošā CESMA AGA tiek plānota Rijekā, Horvātijā 2020. gada maijā.

Informācija pieņemta zināšanai.

  1. 3.LKKA ikgadējās Jaungada balles organizācija. Ir saņemts piedāvājums no VEF Kultūras Pils par balles telpu īri un ar to saistītajiem iekšējās kārtības noteikumiem. Padomes sēde nolemj pieņemt piedāvājumu un piekrīt iekšējās kārtības noteikumiem, ar iespēju precizēt detaļas, ja radīsies nepieciešamība. Jaungada balle tiek plānota šīgada 13. decembrī.

Kapteinim J.Spridzānam uzdots noslēgt nomas līgumu.

  1. 4.Citi jautājumi. Kapteinis Ē.Grāmatnieks ziņo, ka kapteinis Valerijs Jevžikovs ir savācis izcilu kokaržu kolekciju. Sēdes dalībnieki apspriež iespēju organizēt jūrnieku formas cepuru kokaržu izstādi, kuras sakrājis LKKA biedrs. Kopumā kolekcijā ir vairāk kā 140 kokardes, kuras visas ir oriģinālas, no mīksta materiāla un izšūtas ar krāsainiem diegiem. Kolekcijas izstādes iespējas tiks precizētas.

Kapteinis Ē.Grāmatnieks ierosina izvēlēties atbildīgo par Ziemassvētku pasākuma programmas izveidi. Līdz nākamajai Padomes sēdei šis jautājums ir jāatrisina. Tāpat tiek apspriests jautājums par nākamās LKKA sēdes rīkošanu, ņemot vērā vasaru un atvaļinājumu laiku. 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 16.30 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

 Sapulces sekretārs:                                                      I. Logins