Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 02/19 Drukāt
Pirmdiena, 18 februāris 2019 10:27

 

2019.gada 01. februārī, plkst.15.30                                         

Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

   Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Artūrs Brokovskis- Vaivods, Artis Ozols, Kaspars Burkits, Vadims Likovskis un Ēvalds Grāmatnieks.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Benefelds, Ivo Logins un Aleksandrs Tregubovs. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis K.Burkits.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2019.g.29. janvārī.

Dienas kārtība:

  1. 1.Jauno biedru uzņemšana.
  2. 2.Biedru kopsapulce, organizācija, iespējamie vieslektori utt.
  3. 3.Jaungada pasākums šim gadam.
  4. 4.Citi jautājumi.

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

 

1.Sēdes klātesošie izskata kapteiņu Dzintara Kazāka un Romāna Froļenoka iesniegumus par iestāšanos LKKA. Kapteiņi attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalās. Daži valdes locekļi ir personīgi pazīstami ar šiem kapteiņiem un ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes, vienbalsīgi pieņem kapteiņus D.Kazāku un R.Froļenoku LKKA biedru rindās.

2.Kā tika spriests iepriekšējā LKKA valdes sēdē šā gada janvārī, LKKA ikgadējā kopsapulce tiek organizēta 2019.gada 15.martā, plkst 12:00 Luminor Bankas telpās , Skanstes ielā 12, Rīgā. Paziņojums par kopsapulci un piedāvātā dienas kārtība ir izsūtīts visiem LKKA biedriem elektroniski. K. Burkitam uzdots izvietot paziņojumu par kopsapulci LKKA mājas lapā. Jānoskaidro par stāvvietas pieejamību sēdes dalībnieku ērtībai. Kopsapulces dienas kārtība tiek diskutēta, patreiz nav izlemts par vieslektoru pieaicināšanu, daži valdes locekļi iesaka šoreiz vairāk laika atlikt kapteiņu diskusijām. Tiek risinātas iespējamās tēmas, kā piemēram: vai Jaungada/Ziemassvētku balli pārcelt uz janvāri vai pilnībā uz vasaras mēnešiem; jautājums par to LKKA biedru atbalstu, kam ir veselībās problēmas (papildus persona atbildīga par šo jautājumu) utt.

3.LKKA ikgadējās Jaungada balles organizācija, atsauksmes par pēdējo rīkoto balli. Diemžēl atsauksmes nav pārāk pozitīvas, arī pasākuma apmeklēšana ir bijusi samērā zema, tiek risināts jautājums par balles scenogrāfijas maiņu, kā arī izteikts neapmierinājums ar izvēlēto vietu un vietas pārstāvju attieksmi, tiek lemts šo tematu apspriest Kopsapulcē. Uz šo brīdi tiek izskatītas 2 vietas Jaungada balles organizēšanai – kultūras pils Ziemeļblāzma un VEF kultūras pils ar dažādiem datumiem. Atbildīgie par organizāciju - E.Grāmatnieks un A.Tregubovs, tiek uzdots noskaidrot par VEF kultūras pils līguma punktiem.

 4.Citi jautājumi. Sēdes dalībnieki apspriež jautājumus, kas saistīti ar dažu LKKA biedru veselības problēmām (dažādu iemeslu dēļ) un secina, ka šis ir sarežģīts jautājums, ko derētu apspriest Kopsapulces laikā. Tiek diskutēts par strādājošo kapteiņu apdrošināšanu atrodoties mājās un jūrā, par to, kā iespējams atbalstīt saslimušos LKKATiek pacelts jautājums par LKKA biedriem, kuri nav vairākus gadus maksājuši biedru naudas, šis jautājums iespējams būtu jārisina radikālāk, atbilstot statūtiem.

Tiek diskutēts par LKKA revidentu un iespējamo revidenta maiņu. Kopsapulces ievēlētais LKKA revidents kapteinis Antons Ikaunieks ir smagi saslimis un nespēj veikt savas funkcijas. Lai nekavētu Gada atskaites izskatīšanu un apstiprināšanu kopsapulcē tiek piedāvāts, lai LKKA revidenta pilnvaras gada atskaites izskatīšanai un ziņojuma sagatavošanai uz laiku tiktu uzticētas kapteinim Jevgeņijam Drevickim - iepriekšējam revidentam ar lielu pieredzi. Visi Padomes locekļi balso PAR. Šo Padomes lēmumu tiks piedāvāts kopsapulcei apstiprināt pirms revidenta ziņojuma sniegšanas.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                   K.Burkits