Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 01/19 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 28 janvāris 2019 22:08

2019.gada 08. Janvārī, plkst.15.00                      Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

          Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi, Ivo Logins, Artis Ozols, Kaspars Burkits un Aleksandrs Tregubovs.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ēvalds Grāmatnieks, Vadims Likovskis un Artūrs Brokovskis- Vaivods. Padomes sēde ir lemttiesīga. Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis Artis Ozols. 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2019.g.4. Janvārī.

Dienas kārtība:

  1. 1.Jauno biedru uzņemšana
  2. 2.Dalība Jūras Akadēmijas (JA) izlaidumā
  3. 3.Biedru kopsapulce
  4. 4.Citi jautājumi 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem

Sēdes norise:

  1. 1.Sēdes klātesošie izskata kapteiņa Jevgēnijs Galkins iesniegumu par iestāšanos LKKA. Pats kapteinis attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalījās. Valdes locekļi ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes un vienbalsīgi pieņem kapteini Galkinu LKKA biedru rindās.
  1. 2.Tika apspriesta LKKA dalība JA izlaidumā. Tā kā klātesošie kapteiņi personisku iemeslu dēļ nevar piedalīties plānotajā pasākumā, galīgais lēmums par dalību netika pieņemts.
  1. 3.LKKA ikgadējā kopsapulce tiek organizēta 2019.gada 15.martā Luminor Bankas telpās , Skanstes ielā 12, Rīgā. Paziņojums par kopsapulci un piedāvātā dienas kārtība tiks izsūtīts visiem LKKA biedriem. Padome uzdod K. Burkitam ievietot paziņojumu par kopsapulci LKKA mājas lapā, kā arī noskaidrot par stāvvietas pieejamību sēdes dalībnieku ērtībai. Kopsapulces dienas kartība uzdota valdes apspriešanai.
  1. 4.Citi jautājumi. Sēdes dalībnieki dalījās ar pārdomām par Jaunā gada balli un secināja ka: formāts ir nedaudz novecojis un vajadzētu ieviest izmaiņas. Jautājums palika atklāts tālākai biedru apspriešanai.

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns

 

Sapulces sekretārs:                                                   A. Ozols