Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

LKKA Padomes sēdes protokols Nr. 03/18 PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 04 decembris 2018 21:10
 

2018. gada 21. novembrī plkst.15.00

Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

                                                     

 

 

            Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksands Tregubovs, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Ivo Logins.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās kapteiņi: Vadims Likovskis un Kaspars Burkits. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes protokols Nr. 02/18 tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2018.g.15.novembrī.

Dienas kārtība:

 

 1. LKKA apbalvojuma, goda zīmes izstrāde – A.Ozols

 2. Jaunu biedru uzņemšana – A.Ozols, A.Benefelds

 3. LKKA mājas lapas aktualizēšana – A.Ozols, A.Benefelds

 4. Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, A.Tregubovs;

 5. Citi jautājumi – Padomes locekļi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

 1. Padomes sēdes klātesošie spriež par LKKA apbalvojuma, goda zīmes izstrādes virzību. Līdz šim ticis izstrādāts nolikums un tikuši apspriesti iespējamie apbalvojuma varianti, goda zīmes vizualizētie varianti. Visi atzīst, ka process jāturpina, bet esošo resursu nepietiekamības dēļ, virzība pašreiz jāatliek un tiks apspriesta pēc Jaunā gada.

 2. Padome ir saņēmusi trīs iesniegumus par iestāšanos LKKA. Ar potenciālajiem biedriem iepazīstina kapteiņi A.Ozols un A.Benefelds. Iesniegumi ir saņemti no kapteiņiem Maksima Jeļisejeva, Denisa Gurska un Jevgēnija Kuzņecova. Par visiem trim ir saņemtas pozitīvas atsauksmes gan darbā gan ārpus un padomes locekļi nolemj visus trīs kapteiņus uzņemt LKKA biedru rindās.

 3. Padomes sēdē tiek apspriesta LKKA mājas lapas un Facebook mijiedarbība saistībā ar LKKA aktuālo informāciju. Sakarā ar to, ka šodien sociālie tīkli kļūst arvien populārāki, LKKA mājas lapa ir mazāk apmeklēta. Neskatoties uz šo faktu, tiek nolemts, ka LKKA mājas lapa arī turpmāk ir jāaktualizē regulāri. Pienākums tiek uzdots kapteinim A.Benefeldam.

 4. Ē.Grāmatnieks un A.Tregubovs iepazīstina sēdes klātesošos ar Jaungada balles organizācijas norisi. Balle norisināsies šā gada 14. decembrī, Iļģuciemā, Lidoņu ielā 27 k-2, kultūras namā “Ilga”. A.Tregubovs izklāsta par LKKA biedru iesūtīto fotogrāfiju izstādi, kura tiks izstādīta un būs apskatāma pirms balles. Tāpat, tiek spriests par nepieciešamo tehnisko risinājumu izstādes stendu izgaismošanai. Sēdes laikā tiek iztirzāta Balles norise un izskatīti viesmākslinieki. Klātesošie lemj par ēdināšanu, mūzikālo pavadījumu, fotogrāfu un viesiem.

 5. Kapteiņi diskutē par dažādiem jautājumiem. A.Ozols iepazīstina klātesošos ar OCIMF darba virzieniem un iestrādēm jūrnieku kompetences izvērtēšanā.

   

   

  Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

   

  Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

   

  Sapulces sekretārs:                                                      A.Benefelds