Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

LKKA Padomes sēdes protokols Nr. 02/18 PDF Drukāt E-pasts
Trešdiena, 19 septembris 2018 21:57

valdes sede 20.06.2018  

2018.gada 20. jūnijā plkst.15.00, Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

                                                                

          Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksands Tregibovs, Andris Benefelds, Kaspars Burkits, Artis Ozols, Vadims Likovskis.

 Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Artūrs Brokovskis – Vaivods, Ivo Logins. Padomes sēde ir lemttiesīga.

           Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Kaspars Burkits. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 01/18 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2018.g.18.jūnijā.

Dienas kārtība:

 

1.     Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, A.Tregubovs;

2.     LKKA apbalvojumi, goda zīmes – K.Burkits;

3.     Jaunu biedru uzņemšanas tendences – A.Ozols

4.     CESMA viedoklis par Kompetences sertifikāta atzīšanu – J.Spridzāns

5.     Citi jautājumi – Padomes locekļi.

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise:

1. Ē.Grāmatnieks iepazīstina sēdes klātesošos ar iespējamo Jaungada balles norises vietu. Balle notiks 14. decembrī. Pēc norises vietas izskatīšanas tiek nolemts, ka Jaungada balle norisināsies Iļģuciemā, Lidoņu ielā 27 k-2, Kultūras namā “Ilga”. Sēdes klātesoši diskutē arī par foto iszstādi Jaungada balles laikā, ko veidotu Kapteiņu fotogrāfijas ar jūras gaitām.

2. Sēdē tiek lemts par LKKA apbalvojumu un goda zīmes izstrādes progresu. Klātesošie piekrīt, ka iztrāde neveicas tik raiti kā gaidīts. Diskusija notiek par iespējamo dizainu, tā izstrādes iespējām un pasūtījuma nosacījumiem. Sēdē tiek nolemts atkārtoti strādāt pie dizaina.

3. A.Ozols iepazīstina klātesošos ar jaunu biedru uzņemšanas tendencēm. Kopējais jaunu biedru uzņemšanas ātrums ir samazinājies. Tāpat, esošo biedru aktivitāte tiek raksturota kā zema. Padomes locekļi diskutē par iespējām vairot interesi par iestāšanos LKKA potenciālo biedru vidū. Tāpat tiek diskutēts par komunikācijas uzlabošanu padomes locekļu starpā lietojot mūsdienīgas saziņas platformas. Tiek lemts arī par LKKA mājas lapas pievilcību un saturu un iespēju publicēt dažādus faktus, informāciju no kapteiņu jūras gaitām, piem., Neptūna sertifikātu izstādīšanu.

4. J.Spridzāns iepazīstina klātesošos ar tendencēm jūrnieku Kompetences sertifikātu atzīšanā starp EU dalībvalstīm. Īpaši tiek izcelts CESMA viedoklis šajā jautājumā, kas atšķiras no LKKA viedokļa.

5. Kapteiņi diskutē par dažādiem jautājumi.

LKKA padome lemj par Faktūrrēķina 33. apmaksu. Balsojot aizklāti(5-pret, 2-par) rēķina apmaksa tiek noraidīta.

LKKA padome diskutē par sadarbības iespējām ar citām organizācijām un kopējais viedoklis ir pozitīvs.

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                   A.Benefelds

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 02/18

2018.gada 20. jūnijā plkst.15.00                                                                  Rīgā, Katrīnas ielā 2a

                                                                                              LJA JR telpās

 

 

            Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksands Tregibovs, Andris Benefelds, Kaspars Burkits, Artis Ozols, Vadims Likovskis.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Artūrs Brokovskis – Vaivods, Ivo Logins. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Kaspars Burkits. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 01/18 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2018.g.18.jūnijā.

Dienas kārtība:

 

1.     Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, A.Tregubovs;

2.     LKKA apbalvojumi, goda zīmes – K.Burkits;

3.     Jaunu biedru uzņemšanas tendences – A.Ozols

4.     CESMA viedoklis par Kompetences sertifikāta atzīšanu – J.Spridzāns

5.     Citi jautājumi – Padomes locekļi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

1. Ē.Grāmatnieks iepazīstina sēdes klātesošos ar iespējamo Jaungada balles norises vietu. Balle notiks 14. decembrī. Pēc norises vietas izskatīšanas tiek nolemts, ka Jaungada balle norisināsies Iļģuciemā, Lidoņu ielā 27 k-2, Kultūras namā “Ilga”. Sēdes klātesoši diskutē arī par foto iszstādi Jaungada balles laikā, ko veidotu Kapteiņu fotogrāfijas ar jūras gaitām.

2. Sēdē tiek lemts par LKKA apbalvojumu un goda zīmes izstrādes progresu. Klātesošie piekrīt, ka iztrāde neveicas tik raiti kā gaidīts. Diskusija notiek par iespējamo dizainu, tā izstrādes iespējām un pasūtījuma nosacījumiem. Sēdē tiek nolemts atkārtoti strādāt pie dizaina.

3. A.Ozols iepazīstina klātesošos ar jaunu biedru uzņemšanas tendencēm. Kopējais jaunu biedru uzņemšanas ātrums ir samazinājies. Tāpat, esošo biedru aktivitāte tiek raksturota kā zema. Padomes locekļi diskutē par iespējām vairot interesi par iestāšanos LKKA potenciālo biedru vidū. Tāpat tiek diskutēts par komunikācijas uzlabošanu padomes locekļu starpā lietojot mūsdienīgas saziņas platformas. Tiek lemts arī par LKKA mājas lapas pievilcību un saturu un iespēju publicēt dažādus faktus, informāciju no kapteiņu jūras gaitām, piem., Neptūna sertifikātu izstādīšanu.

4. J.Spridzāns iepazīstina klātesošos ar tendencēm jūrnieku Kompetences sertifikātu atzīšanā starp EU dalībvalstīm. Īpaši tiek izcelts CESMA viedoklis šajā jautājumā, kas atšķiras no LKKA viedokļa.

5. Kapteiņi diskutē par dažādiem jautājumiem.

LKKA padome lemj par Faktūrrēķina 33. apmaksu. Balsojot aizklāti(5-pret, 2-par) rēķina apmaksa tiek noraidīta.

LKKA padome diskutē par sadarbības iespējām ar citām organizācijām un kopējais viedoklis ir par sadarbību.

           

 

Ar šo denas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns

 

Sapulces sekretārs:                                                   A.Benefelds