Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.01/18 PDF Drukāt E-pasts
Svētdiena, 18 marts 2018 20:41

 

2018.gada 08. februārī plkst.15.00                                                                          

Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi, Ēvalds Grāmatnieks, Kaspars Burkits, Artis Ozols, Vadims Likovskis un Aleksandrs Tregubovs. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ivo Logins un Artūrs Brokovskis- Vaivods. Padomes sēde ir lemttiesīga. Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis Artis Ozols.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2018.g.6.februārī.

Dienas kārtība:

1.Jauno biedra uzņemšana

2.Atskats par Jaunā gada ( JG) balli un LKKA darbību

3.Virzība LKKA goda zīmju izstrādē

4.LKKA darbības plāni šim gadam. Plānotie LKKA pasākumu ( JG balle, citas aktivitātes)

5.Biedru kopsapulce

6.Citi jautājumi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem

Sēdes norise:

1.Sēdes klātesošie izskata kapteiņa Artūra Grīnvalda iesniegumu par iestāšanos LKKA, pašam kapteinim klātesot, komentējot savus iestāšanos iemeslus un darbības aktivitātes. Valdes locekļi ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes un vienbalsīgi pieņem kapteini Grīnvaldu LKKA biedru rindās. Sēdes dalībnieki diskutē par jaunu biedru uzņemšanas aktivitāti, kas diemžēl ir samazinājusies, un ir jaaktivizē.

2.Sēdes dalībnieki dalījās ar pārdomām par Ziemassvētku balli un secināja, ka formāts un pasākuma vieta ir nedaudz novecojis un vajadzētu ieviest izmaiņas. Par 2018 jaunā gada balles pasākuma organizācijas atbildīgajiem tiek iecelti kapteiņi Aleksandrs Tregubovs un Ēvalds Grāmatnieks. Par ZS balles datumu dalās domas, izskan piedāvājums 7.decembrī vai 14.decembrī, jānolemj galīgo lēmumu uzticēt kopsapulcei.

3.LKKA goda zīmju izstrādes virzība. Process nedaudz apstājies, jo kopš pēdējās valdes sēdes nav saņemta nekāda atbilde no iespējamā zīmju izstrādātāja. Tiek runāts par vēl kāda cita dizainera piesaistīšanu maketa izveidei un par zīmju ražotāja meklēšanu, jo uzrunātais darbu aktīvi uzsāka, bet pēdējā laikā neatbild uz e-mailiem. Tiek uzdots noskaidrot, kas noticis ar uzrunāto izstrādātāju. Līdz gada kopsapulcei jānoskaidro goda zīmju izstrādes virzība un jāzin skaidra atbilde, kam uzticēt dizaina izstrādi un izgatavošanu.

4.LKKA darbības plāns šim gadam. CESMA asambleja Melnkalnē; IFSMA asambleja Argentinā; Goda zīmju izstrādes pabeigšana; Latvijas 100-gadei veltīts pasākums – iespējams jūrniecības foto izstāde kādā no pašvaldībām ar mērki popularizēt jūrniecību, ar saukli “cilvēks jūras profesijā”; jaunu biedru piesaistes aktivizēšana; iespējamā biedru vasaras koppasākuma organizēšana.

5.LKKA ikgadējā kopsapulce tiek organizēta 2018.gada 16.martā, BELLEVUE PARK HOTEL RIGA, Slokas ielā 1, sponsora lomu uzņemas Luminor banka. Paziņojums par kopsapulci un piedāvātā dienas kārtība tika izsūtīta visiem LKKA biedriem. Padome uzdod K. Burkitam ievietot atkārtotu paziņojumu par kopsapulci LKKA mājas lapā, kā arī noskaidrot par stāvvietas pieejamību sēdes dalībnieku ērtībai. Sēdes dalībnieki pārskata piedāvāto kopsapulces dienas kārtību un apstiprina to.

6. Citi jautājumi. Jaunas ar jūrniecību saistītas grāmatas prezentācija paredzēta LKKA biedru gada kopsapulces laikā, to prezentēs grāmatas autors G. Šīmanis.

           

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.45 sēdi slēdz. 

 

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                      A. Ozols