Membersdnb banka jurniekiem
 

Partners

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 01/20 PDF Print E-mail
Tuesday, 11 February 2020 11:46

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 01/20

2020.gada 22. janvārī plkst.15.00, Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās 

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Vadims Likovskis. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Aleksandrs Tregubovs, Andris Benefelds, Ivo Logins un Kaspars Burkits. Padomes sēde ir lemttiesīga. Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Vadims Likovskis. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 05/19 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts. 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2020.g.20. janvārī.

Dienas kārtība:

1. Nemaksātāji– A. Ozols

2. Kopsapulce – J. Spridzāns

3. Pavasara aktivitātes – A. Ozols

4. Atskats par Jaungada Balli – Padomes locekļi

5. Jaungada Balles 2020 plāni un atbildīgie šim gadam – Padomes locekļi

6. Citi jautājumi – Padomes locekļi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise:

1.  Kapteinis A. Ozols ziņo par biedru naudas nemaksātājiem: Kapteiņiem A. Pustovoitovu un S. Galkinu. Padome spriež par ilgstoši nemaksājošo biedru attieksmi un vēlmi turpmāk būt LKKA biedru rindās. Tiek nolemts izslēgt S. Galkinu no LKKA biedru rindām saskaņā ar LKKA Statūtu punktu 4.1.1, i.e. nav maksāts 2017g., 2018g. un 2019g. Kapteinim A. Putovoitovam tiek dota iespēja sakārtot parād saistības ar LKKA, i.e. samaksāt biedru naudu par 2020 gadu, sešu mēnešu laikā. Atgādinājuma vēstule tiks izsūtīta visiem LKKA biedriem

2.  Kopsapulce notiks 26.03.2020, Luminor bankas telpās. Apspriestas iespējamās apspriedes tēmas.

3.  Izskatīta iespēja organizēt braucienu uz Tallinas Jūras muzeju. Jautājums tiks apspriests kopsapulcē.

4.  Padomes locekļi dalās ar pagājušās balles iespaidiem.

5.  Jaungada balle 2020 paredzēta 11.12.2020, VEF Kultūras Nama zālē, ja netiks lemts citādi. Visiem Padomes locekļiem uzdots vērsties ar priekšlikumiem ņemot vērā iepriekšējās balles pieredzi. Diskutēts jautājums par firmas organizatores piesaisti.

6.  Brīva diskusija par Latvijas Jūrniecības aktualitātēm.

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

 

 Sēdes vadītājs:                              A. Ozols

 Sēdes sekretārs:                            V. Likovskis