Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 06/23 PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 17 oktobris 2023 18:37

2023. gada 03. Oktobris,                                                                                  Katrīnas iela 2A                                                                                         

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk - LKKA) paplašinātā Padomes sēde notiek Jūnieku reģistra telpās. Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Normunds Vilkaušs, Ainārs Austrums, kā arī LKKA biedri Krišjānis Landmanis un Igors Hondožko. Padomes sēde ir lemttiesīga. Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās Ivo Logins un Vadims Likovskis.

Padomes sēdes dienas kārtība saskaņota elektroniski, nolemjot sekojošu dienas kārtību. 

Dienas kārtība:

1.Jauno biedru uzņemšana un izmaiņas.

2.Biedru naudas maksāšana.

3.Luminor līgums uz nākamo gadu.

4.Ziemassvētku balles rīkošana, organizatoriskie jautājumi.

5.Citi jautājumi.

 

Jautājuma izskatīšana:

1. Kapteinis J.Spridzāns elektroniski ir izziņojis visiem Padomes locekļiem, ka ir saņemts iesniegums no kapteiņa Iļjas Tolmačova par vēlmi iestāties LKKA. Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar kapteiņu jūras gaitām un darbu kapteiņa amatā. Tiek raksturots pozitīvi.

Balsojumā piedalās sekojošie Padomes locekļi: Jāzeps Spridzāns, Artis Ozols, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Normunds Vilkaušs un Ainārs Austrums. Padome vienbalsīgi (7 balsis ‘PAR’) nolemj uzņemt kapteini Iļju Tolmačovu LKKA biedru rindās no 03.10.2023.

Tāpat saistībā ar aiziešanu mūžībā Padome lemj izņemt no LKKA saraksta sekojošus biedrus: Arvīds Buks un Igors Krutijs

2. Tiek pacelts jautājums par biedra naudu maksāšanu, jo kopsapulcē tika nolemts to palielināt uz 80 eiro no 2024. gada 01. janvāra. Informācija ir ievietota mājaslapā. Precizēts, ka biedri līdz gada beigām drīkst maksāt pēc iepriekšējā tarifa.

3.LKKA ikgadējā Ziemassvētku balle tiks organizēta VEF Kultūras pilī 09.12. Tiek nolemts ierašanās laiku pārcelt uz 17:30 un sākumu uz 18:00. Organizatoriskos jautājumus uzdots kārtot E.Grāmatniekam, A.Brokovskim - Vaivodam un K.Burkitam, iesaitot pārējos padomes locekļus (A.Ozols, A.Austrums u.c.). Tiek uzdots noskaidrot par vakara vadītāju, mūziku, vakara priekšnesumu, kā arī uzzināt iespējamās izmaksas, ja to visu organizē pats vakara vadītājs. Izvēlēties optimālo variantu.

4. Citu jautājumu apspriešana.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

 

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                     K.Burkits