Ielogoties



dnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 02/23 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 27 februāris 2023 22:08

2023.gada 03. Februāris, eektroniski.                                                                                         

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk - LKKA) Padomes sēde notiek elektroniskā formātā ar e-pasta un WhatsApp izmantošanu. Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Ivo Logins, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Vadims Likovskis, Kaspars Burkits, Aleksandrs Tregubovs. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Padomes sēdes dienas kārtība saskaņota elektroniski, nolemjot sekojošu dienas kārtību. 

 

Dienas kārtība: Jauno biedru uzņemšana.

 

Jautājuma izskatīšana:

Kapteinis J.Spridzāns elektroniski ir izziņojis visiem Padomes locekļiem, ka ir saņemts iesniegums no kapteiņa Iļjas Filatova par vēlmi iestāties LKKA. Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar kapteiņu jūras gaitām un darbu kapteiņa amatā.

Iļjas Filatovs, dzimis 1990.g. Beidzis LJA, Kapteinis uz LNG no 2021. Tikos, seko līdzi mājaslapai. Statūtus ir iepazinis. Priekšstats pozitīvs. Jaunā paaudze.

Balsojumā piedalās sekojošie Padomes locekļi: Jāzeps Spridzāns, Artis Ozols, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Ivo Logins, Vadims Likovskis,  Andris Benefelds, Aleksandrs Tregubovs

Balsojot elektroniski ar e-pasta un WhatsApp palīdzību Padome vienbalsīgi (9 balsis ‘PAR’) nolemj uzņemt kapteiņus Iļjau Filatovu LKKA biedru rindās.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                     A.Ozols