Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 04/22 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 14 novembris 2022 17:28

2022.gada 01. novembris, elektroniski.                                                                                         

 

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk - LKKA) Padomes sēde notiek elektroniskā formātā ar e-pasta un WhatsApp izmantošanu. Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Ivo Logins, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Vadims Likovskis, Kaspars Burkits, Aleksandrs Tregubovs. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Padomes sēdes dienas kārtība saskaņota elektroniski, nolemjot sekojošu dienas kārtību. 

 

Dienas kārtība:

1.Jauno biedru uzņemšana.

2.Ziemassvētku balles jautājumi

 

 

Jautājuma izskatīšana:

1.Kapteinis J.Spridzāns elektroniski ir izziņojis visiem Padomes locekļiem, ka ir saņemts iesniegums no kapteiņa Vitālija Vidmanta par vēlmi iestāties LKKA.

Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar kapteiņa V.Vidmanta iesniegumu, jūras gaitām un darbu kapteiņa amatā.

Balsojumā piedalās sekojošie Padomes locekļi: Jāzeps Spridzāns, Artis Ozols, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Ivo Logins, Vadims Likovskis,  Andris Benefelds, Aleksandrs Tregubovs.

Balsojot elektroniski ar e-pasta un WhatsApp palīdzību Padome vienbalsīgi (9 balsis ‘PAR’) nolemj uzņemt kapteini Vitāliju Vidmantu LKKA biedru rindās.

 

2. Padome pilnvaro kapteini Artūru Brokovski patstāvīgi pieņemt lēmumus par asociācijas finanšu resursu saprātīgu izmantošanu, kvalitatīvas Ziemassvētku balles sarīkošanā.

 

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

 

Sapulces vadītājs:                 J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                A.Ozols