Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 03/22 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 14 novembris 2022 17:14

2022.gada 22. Septembris, elektroniski.

                                                                                               

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) padomes sēde notiek elektroniskā formātā ar e-pasta izmantošanu.

Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks,

Ivo Logins, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Vadims Likovskis, Kaspars Burkits, Aleksandrs Tregubovs.

Padomes sēde ir lemttiesīga.

 

 Padomes sēdes dienas kārtība tiek saskaņota elektroniski, nolemjot sekojošu dienas kārtību. 

 

Dienas kārtība:

  1. Jauno biedru uzņemšana.
  2. Jaunā gada balle
  3. Citi jautājumi

Jautājuma izskatīšana:

  1. Kapteinis A. Ozols ziņo, ka ir saņemti iesniegumi no kapteiņa Gata Kovalevska un Krišjāņa Landmaņpar vēlmi iestāties LKKA. 

         Balsojumu “Par” atsūtījuši sekojošie Padomes locekļi: Jāzeps Spridzāns, Artis Ozols, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis – Vaivods ,

         Kaspars Burkits, Ivo Logins, Vadims Likovskis,  Andris Benefelds, Aleksandrs Tregubovs

         Balsojot elektroniski ar e-pasta palīdzību Padome ar vairākumu (9 balsis ‘PAR’) nolemj uzņemt kapteiņus LKKA biedru rindās.

        2.Jaunā gada balle šogad plānojas 09. decembrī VEF Kultūras pilī. Atbildīgie par organizēšanu Kapteiņi:  Ēvalds Grāmatnieks un Aleksandrs Tregubovs.

        3.Citi jautājumi netika izskatīti.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

                                             Sapulces vadītājs:      J. Spridzāns

                                             Sapulces sekretārs:    A.Ozols