LKKA kopsapulce Drukāt
Trešdiena, 17 marts 2021 09:26

Godātie Kapteiņi!!

 

Ņemot vērā patreizējos pulcēšanās ierobežojumus valstī,  ikgadējā LKKA Biedru kopsapulce klātienē nenotiks un valde savā sanāksmē izskatīs gada pārskatu. Ja kāds no biedriem vēlas piedalīties attālināti valdes sēdē, šī iespēja tiks nodrošināta attālināti, ZOOM platformā.  

 

Valdes sēde plānojas šā gada 30. martā pulksten 10:00.

 

Pieslēgšanās ZOOM platformā  sāksies no 09:30. Uzaicinājums tiks nosūtīts atsevīsķā e-pastā

 

Ar cieņu, 

LKKA Valde