Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 05/19 PDF Drukāt E-pasts
Sestdiena, 28 decembris 2019 12:44

 

2019.gada 04. decembrī plkst.15.00                                                    Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpā

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksanrds Tregubovs, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Vadims Likovskis.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ivo Logins un Kaspars Burkits. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 04/19 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2019.g.26.novembrī.

Dienas kārtība:

1.LKKA biedru izņemšana no saraksta, tā aktualizēšana – A.Ozols

2.Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, A.Tregubovs;

3.Citi jautājumi – Padomes locekļi

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem. Sakarā ar to, ka uz sēdi ir pieaicināts plānotais vakara vadītājs tiek nolemts kā pirmo izskatīt jautājumu par Jaungada Balles Organizēšanu.

Sēdes norise:

1.Uz padomes sēdi ir ir pieaicināts plānotais vakara vadītājs, Andris Podvinskis. Jautājuma izskatīšanu uzsāk Aleksandrs Tregubovs. Pēc kopējā pasākuma plāna atgādināšanas vārds tiek dots vakara vadītājam. Klātesošie vēlreiz apstiprina pasākuma norises laiku, kas šogad norisināsies no 18.00 līdz 23.00, VEF kultūras pilī. Vakara vadītājs izstāsta savu redzējumu par pasākuma norisi. Papildus tiek diskutēti organizatoriski jautājumi saistībā ar lūgtajiem viesiem, foto izstādi un pasaules jūrniecības formas tērpu cepuru kokaržu izstādi. Tāpat, tiek izrunāti jautājumi saistībā ar fotogrāfa pakalpojumiem. Muzikālajā sadaļā uzstāsies Juris Ostrovskis ar grupu “Divi”. Pēc ar Balli saistītu jautājumu izskatīšanas, vakara vadītājs atstāj Padomes sēdi.

2.Padome spriež par ilgstoši nemaksājošo biedru attieksmi un vēlmi turpmāk būt LKKA biedru rindās. Tiek izskatīta dažu biedru pastāvīga biedra naudas nemaksāšana vairāku gadu garumā. Tiek nolemts, ka šiem biedriem tiks izsūtīts pēdējais atgādinājums un nākamajā sēdē lemts par viņu izslēgšanu no LKKA. Padome lemj par mirušo biedru, kapteiņu I.Vikmaņa un A.Smirnova, svītrošanu no LKKA saraksta.

3.A.Brokovskis izstāsta klātesošajiem par Kapteiņa I.Vikmaņa bērēm. Tāpat, klātesošie piemin kapteini A.Smirnovu, kurš ir aizgājis viņsaulē.

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                     A.Ozols

Sapulces sekretārs:                                                   A.Benefelds