Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 04/19 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 11 novembris 2019 11:02

 

2019.gada 22.jūlijā                                                                                                        Elektroniski.

                                                                                             

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) padomes sēde notiek elektroniskā formātā ar email un WhatsApp izmantošanu. Sēdē piedalās Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas prezidents un visi Padomes locekļi. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns piedāvā izskatīt elektroniski vienu jautājumu par jauna biedra uzņemšanu.

 

Dienas kārtība:

1.Jauno biedru uzņemšana.

 

Jautājuma izskatīšana:

Sakarā ar apgrūtinātu iespēju visiem Padomes locekļiem sapulcēties klātienē, LKKA prezidents piedāvā jautājumu izskatīt elektroniskā formātā. Informācija tiek nosūtīta e-pastā visiem Padomes locekļiem.

Kapteinis J.Spridzāns iepazīstina Padomes locekļus ar kapteiņa Jura Gruzdeva iesniegumu, kurš tika saņemts 2019.gada 03.jūnijā. No 03.jūnija kapteiņa Jura Gruzdeva iesniegums nav izskatīts.

Kapteinis J.Gruzdevs par kapteini strādā no 2005.gada, pēdējā darba vieta uz LSC kuģiem. Atsauces pozitīvas. Dzimis 1975.gadā, beidzis LJK, bet papildus ieguvis bakalaura grādu Transporta vadībā un loģistikā.

 

Daži valdes locekļi ir personīgi pazīstami ar kapteini J.Gruzdevu vai arī ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes par viņu darbu kapteiņu amatā.

 

Balsojumu “Par” atsūtījuši sekojošie Padomes locekļi: J.Spridzāns, A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, Kaspars Burkits, Ivo Logins, Vadims Likovskis.

 

Balsojot elektroniski ar e-pasta palīdzību Padome ar vairākumu (6 balsis ‘PAR’, trīs nepiedalās balsošanā) nolemj uzņemt kapteini Juri Gruzdevu LKKA biedru rindās.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

 

Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns

 

Sapulces sekretārs:                                                   I. Logins