Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 06/17 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 11 decembris 2017 21:47

2017.gada 05. decembrī plkst.15.00

Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

             Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Andris Benefelds, Artūrs Brokovskis, Kaspars Burkits, Artis Ozols, Ivo Logins, Aleksandrs Tregubovs, Ēvalds Grāmatnieks.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Vadims Likovskis. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 05/17 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2017.g.03.decembrī.

Dienas kārtība:

1.Ziemassvētku balle – E.Grāmatnieks, A.Ozols;

2.LKKA apbalvojums – K.Burkits, J.Spridzāns

3.LKKA Finansu stāvoklis – A.Ozols

4.Jauna biedra uzņemšana – A.Benefelds

5.LKKA biedra izstāšanās – A.Ozols6.Citi jautājumi – Padomes locekļi;

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

1. Ziemassvētku balle notiks šā gada 22. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā. Kapteiņi Ē.Grāmatnieks un A.Ozols ziņo par sagatavošanās procesu un darbiem, kas vēl veicami līdz ballei. Sēdes dalībnieki diskutē par dalībnieku skaitu, kā arī spriež par viesu uzlūgšanu.

2. Kapteinis K.Burkits iepazīstina klātesošos ar līdz šim padarīto darbu saistībā ar LKKA apbalvojumu sistēmas izstrādi. Sēdē tiek spriests par nomināciju daudzumu, par apbalvojuma izskatu un informāciju kas būtu jāiekļauj apbalvojumā. Kapteinis J.Spridzāns klātesošajiem nodod apsriešanai apbalvojumu maketus. Sēdē tiek nolemts, ka apbalvojums tiks pasniegts divās nominācijās. Garākā diskusija izvēršas par materiāla izvēli un apbalvojuma dizainu. Tiek nolemts uzrunāt vairākus māksliniekus apbalvojuma dizaina priekšlikumiem.

3. Kapteinis A.Ozols ziņo par finanšu stāvokli un pievērš uzmanību biedru naudu nemaksājošo kapteiņu sarakstam. Tiek atzīmēts, ka kopumā LKKA biedri apzinīgi veic maksājumus ar atsevišķiem izņēmumiem. Padome nolemj atgādināt katram biedru naudas nemaksātājam personīgi.

4. A.Benefelds ziņo, ka ir saņemts iesniegums no kapteiņa Artura Kullo par iestāšanos LKKA. Vairāki padomes locekļi atzīst, ka personīgi ir pazīstami ar A.Kullo un izsaka labas atsauksmes. Padome nolemj uzņemt kapteini A.Kullo asociācijā.

5. A.Ozols ziņo, ka kapteinis Vjačeslavs Litkins ir izteicis vēlmi izstāties no LKKA. Padomes locekļi vienbalsīgi nolemj izslēgt kapteini V.Litkinu no LKKA.

6. Sēdes nobeigumā klātesošie runā par dažādiem ar jūrniecību saistītiem jautājumiem un jaunumiem katra personīgajā darbā.

       

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 16.30 sēdi slēdz.

 

 Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

 Sapulces sekretārs:                                                     A. Benefelds