Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 05/17 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 30 oktobris 2017 21:31

2017.gada 10. Oktobrī plkst.15.30

Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

            Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Andris Benefelds, Kaspars Burkits, Artis Ozols.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Artūrs Brokovskis – Vaivods, Ivo Logins, Vadims Likovskis, Aleksandrs Tregubovs. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 04/17 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika apstiprināta iepriekšējā padomes sēdē,  2017.g.19.septembrī.

Dienas kārtība: 

  1. 1.LKKA sadarbība ar jaunizveidoto banku Luminor –A.Ozols;
  2. 2.Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks;
  3. 3.Citi jautājumi – Kapteiņa J.Līckalna virzīšana kapitulam, ECDIS S-Mode tiešsaistes tests, u.c.

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise:

1. Kapteinis A.Ozols ziņo par situāciju sadarbībā ar DNB banku un iespējamām izmaiņām sakarā ar jaunas bankas Luminor izveidošanu. Uz doto brīdi ir neskaidrība par atsevišķiem jautājumiem, kas tiks risināti tuvākajā laikā, bet kopumā padome ir apmierināta ar līdšinējo sadarbību un ar to, ka tā tiks turpināta.

2. Padome spriež par Jaungada Balles organizātoriskajiem jautājumiem. Pēc iepriekšējās padomes sēdes tika apkopotas padomes locekļu domas un skatījums par pasākumu. Sakarā ar to, ka domas par atsevišķiem jautājumiem dalījās tad tika uzklausīts katrs padomes loceklis atsevišķi. Pēc padomes locekļu uzklausīšanas tika nolemts pieturēties pie vienkāršota ieprēkšējā gada balles modeļa. Sakarā ar to, ka LKKA locekļu skaits aug tika spriests arī par piemērotu telpu meklēšanu nākamajām ballēm.

6. Kapteiņi diskutē par dažādiem jautājumiem. Kapteinis Ē.Grāmatnieks ziņo par apkopoto informāciju Kapteiņa Jāņa Līckalna profesionālajā karjerā. Šā gada LKKA kopsapulcē tika lemts, ka Kapteinis Jānis Līckalns tiks virzīts valsts apbalvojumam. Kapteinis J.Spridzāns ziņo par ECDIS S-Mode tiešsaistes testa svarīgumu. S-Mode tests ir izstrādāts ar mērķi standartizēt ECDIS sistēmas. Tiek atzīmēts, ka šī ir tā iespēja ietekmēt ECDIS sistēmu izstrādi un līdz ar to atvieglot stūrmaņu darbu. Sēdes klātesošie tiek aicināti popularizēt šo testu un aicināt jūrniecības industrijas klāja virsniekus aktīvi iesaistīties.           

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

Sapulces vadītājs:      J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:    A. Benefelds