Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Baltija valstu kapteiņi dalās pieredzē un uzlabo sadarbību PDF Drukāt E-pasts
Piektdiena, 11 decembris 2015 09:22
Baltic
 

2015. gada 26. novembrī Baltezerā notika pirmā Baltijas valstu kuģu kapteiņu asociāciju tikšanās.

 

2015. gada 26. novembrī Baltezerā notika pirmā Baltijas valstu kuģu kapteiņu asociāciju tikšanās. Tikšanās tika organizēta pēc Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas iniciatīvas ar DnB bankas atbalstu. Galvenais šīs tikšanās mērķis bija iepazīt kaimiņvalstu kapteiņu asociāciju izveides principus, darbības jomas, sasniegumus un grūtības, ar kurām tās saskaras savās valstīs. Tikšanās laikā notika vērtīga  pieredzes apmaiņa, kurā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kuģu kapteiņu asociāciju pārstāvji prezentēja informāciju par savu organizāciju izveidi, darbības mērķiem, uzdevumiem un vērtībām, kā arī sasniegtajiem rezultātiem. Tikšanās laikā visas trīs asociācijas uzsvēra būtisku lomu sabiedrības informēšanā par darbu jūrniecības nozarē, jūrniecības profesiju prestiža celšanu. Sevišķi svarīga ir skolu jaunatnes piesaiste jūrniecībai, vairāk vajag izcelt nozares sasniegumus, profesijas starptautisko prestižu, popularizēt jūras virsnieku darba pozitīvās puses. Aktīvāk ir jāizceļ profesionāļu sasniegumi un jāvirza nopelniem bagātie kapteiņi valsts apbalvojumiem.

Lietuvas kolēģi īpaši atzīmēja asociācijas biedru aktīvu iesaistīšanos Klaipēdas sabiedriskajā dzīvē, municipalitātes darba komisijās, vietējā avīzē katru otro nedēļu tiek izdots pielikums, kurā tiek dota informācija par jūrniecību. Klaipēdā plaši tiek svinēta Jūras diena, kuras galvenie dalībnieki ir Lietuvas kapteiņi. Svētku norise plaši tiek atspoguļota nacionālajā un vietējā presē. Lietuvas Prezidente ir tikusies ar Kapteiņu asociācijas pārstāvjiem un atbalsta asociācijas aktivitātes. Notiek regulāras vizītes skolās pa visu Lietuvu ar mērķi popularizēt jūrniecības profesijas.  Lai arī Lietuvas kuģu kapteiņu asociācija nav liela – tajā ir apvienoti 67 kapteiņi – tā ieņem redzamu pilsonisko pozīciju, sevišķi jau Klaipēdas reģionā.

Igaunijas Kuģu kapteiņu asociācija izveidojās pagājušā gadsimta 80-to gadu beigās ar sākotnējo uzdevumu aizsargāt kuģu kapteiņu ekonomiskās intereses. Gadu gaitā prioritātes ir mainījušās un arī Igaunijas asociācija atzīst, ka lielāks uzsvars ir jāliek uz sabiedrības informēšanu par nozares profesionālo darbību. Jāgādā, lai nopelniem bagātie nozares darbinieki tiktu pienācīgi atzīti un godāti valstī. No Igaunijas kolēģiem arī nācās dzirdēt mums neierastas lietas, ka privātās kuģu īpašnieku un menedžmenta kompānijas ir noskaņotas pret Igaunijas kapteiņu iesaistīšanos jebkādās biedrībās, tajā skaitā arī kapteiņu asociācijā. Tas ir kā blakus faktors, ka Igaunijas kapteiņu asociācija ir ievērojami samazinājusies skaita ziņā līdz 53 aktīvajiem biedriem. Nevienā no pārējām Baltijas valstīm tāda situācija neeksistē. Neskatoties uz darba devēju nelabvēlīgo attieksmi pret jūrnieku apvienošanos, Igaunijā ir izveidota Kuģu vadītāju savienība un Kuģu mehāniķu savienība. Igaunijas Kuģu kapteiņu asociācija, sadarbībā ar citām jūrniecību pārstāvošajām biedrībām ir uzsākusi gatavot grāmatu sēriju par augsti profesionāliem nozares speciālistiem, kuri savu dzīvi velta jūrniecības attīstībai. Katru gadu tiek organizētas Kapteiņu balles Tallinā vai uz Igaunijas karoga prāmjiem. Igaunijas kolēģi padalījās ar savu pieredzi Jūras akadēmijas pievienošanā Tehniskajai Universitātei. Viņu skatījumā tas nav devis pozitīvu rezultātu ne skolnieku piesaistei jūrniecības profesijām, ne uzlabojis profesionālās sagatavošanas kvalitāti. Tieši otrādi, ir pasliktinājies menedžments, augusi birokrātija profesionālo uzdevumu risināšanā un pavājinājusies profesionāļu sagatavošanas kvalitāte.

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija ir visplašāk pārstāvētā starp Baltijas valstu asociācijām, tās rindās ir 171 kapteinis un asociācija turpina augt. Tāpat kā kaimiņvalstu kolēģi arī Latvijas kapteiņu asociācija pēdējos gados ir aktivizējusi savu darbību, saprotot, ka liela nozīme ir sabiedrības izglītošanai jūrniecības jautājumos. Ir jāturpina aktīva sadarbība ar citām Latvijas jūrniecības nozari pārstāvošām organizācijām, plašāk ir jāiesaistās nozares politikas veidošanā. Neskatoties uz daudzajiem asociācijas darba sasniegumiem arī daudz ko varam paņemt no mūsu kaimiņvalstu kolēģu pieredzes. Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija ir visplašāk pārstāvēta starptautiskajās nozares organizācijās, kā IFSMA un CESMA, kur jautājumu risināšanā tiek iesaistītas Eiropas Kopienas institūcijas un Starptautiskā Jūrniecības organizācija IMO. Igaunijas un Lietuvas asociāciju pārstāvjiem tika atgādināts, ka starptautiskās organizācijas arī viņus labprāt redzētu savās rindās.

Pirmā Baltijas valstu kapteiņu tikšanās tika augsti novērtēta no visu triju asociāciju puses. Tādas tikšanās ne tikai veicina pieredzes apmaiņu, bet dod iespēju koordinēt savas darbības un labāk aizstāvēt kuģu kapteiņu un visas šīs sarežģītās nozares intereses. Tikšanās delegāti bija vienisprātis, ka jātiekas ir regulāri un jāattīsta sakari un sadarbība reģionā.

 

LKKA prezidents Jāzeps Spridzāns