Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.06/15 PDF Drukāt E-pasts
Trešdiena, 02 decembris 2015 09:26

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.06/15

2015.gada 25.Novembrī plkst.15.00, Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

         Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ivo Logins, Artis Ozols, Kaspars Burkits, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis, Vadims Likovskis. Tāpat sēdē piedalās kapteinis J.Drevickis. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Aleksandrs Tregubovs un Andris Benefelds Padomes sēde ir lemttiesīga.

          Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis Artis Ozols. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 05/15 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2015.g.24.Novembrī.

Dienas kārtība:

1.    Jauno biedru uzņemšana -  A.Ozols;

2.    Citi jautājumi - J.Spridzāns, A.Ozols

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise:

1.Kapteinis A.Ozols ziņo, ka saņemts iesniegums par iestāšanos LKKA no kapteiņiem Vadims Kabičenko, Jānis Kazaks, Viktors Radčenko. Paši kapteiņi attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalījās. Sēdes dalībnieki atzīst, ka ar katru no tiem kāds pazīst un atsauksmes vienmēr ir bijušas pozitīvas. Sēdes locekļi nolemj uzņemt kapteiņus LKKA biedru rindās.

2.Kapteinis A. Ozols ziņo par 2015. gada Jaungada balles organizatorisko izpildes plānu. Viss rit pēc grafika. 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                   A. Ozols