Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas paplašinātā Padomes sēde Nr.05/15 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 05 oktobris 2015 21:25

2015.gada 01.oktobrī plkst.15.00                                                                                       Rīgā, Duntes ielā 17a

                                                                                       Unimars  telpās

             Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) paplašinātajā Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Andris Benefelds, Artis Ozols, Kaspars Burkits, Ēvalds Grāmatnieks, Aleksandrs Tregubovs, kā arī vēl 10 citi kapteiņi, LKKA locekļi.

sede01151

            Sēdi atklāj Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, vada kapteinis A.Ozols, protokolē kapteinis A.Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 04/15 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski.

Dienas kārtība:

1 .Ziņojums par arestētā LKKA biedra lietas virzību – J.Spridzāns;

2.    2015. gada Jaungada balle – J.Spridzāns, A.Ozols;

3.    Jauno biedru uzņemšana -  K.Burkits;

4.    Citi jautājumi - J.Spridzāns, A.Ozols; 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

sede01152 

Sēdes norise:

1. Kapteinis J.Spridzāns ziņo par arestētā LKKA biedra lietas virzību un par to, ko LKKA darījusi kapteiņa atbalstam un aizstāvībai. Kapteinis J.Drevickis ziņo, ka sazinājies arī ar savas darbības sfēras kolēģiem Ekvadorā un virza priekšlikumu, lietā iesaistīt Libērijas karoga valsti, kontaktējoties ar tās pārstāvjiem Latvijā un ASV. Klāt esošie kapteiņi diskutē par lietu un izsaka savu neapmierinātību ar lietas lēno virzību un nepieņemamiem apstākļiem, kādos nonācis aizturētais kapteinis. Tāpat, sēdē tiek nobalsots par to, ka LKKA prezidents ir tiesīgs pieņemt vienpersoniskus lēmumus saistībā ar šo lietu, ja tas nepieciešams tūlītējai lietas virzībai.

            2. Jaungada balle norisināsies Rīgas Latviešu Biedrības namā, šā gada 11. decembrī. Kapteinis A.Ozols ziņo par izdarīto Jaungada balles organizācijā, par iespējamajiem vakara vadītājiem, mūziķiem un citiem organizatoriskiem jautājumiem. Sēdes laikā tiek apspriesti vairāki iespējamie vakara vadītāji, tiek spriests par LKKA goda viesu uzaicināšanu, par pasākuma apmeklētāju kontroli īpaši akcentējot iepriekšējā gada balles incidentu, par zāles iekārtojumu. Klātesošie nolemj, ka pasākums sāksies pulksten 19.00 un norisināsies līdz pulksten 24.00. Tāpat, kapteinis A.Ozols aicina kapteiņus ierasties LKKA formās tādējādi simbolizējot savu piederību LKKA.

Sanāksmes laikā tika sadalīti pienākumi nozīmētas sekojošas atbildīgās personas: A.Ozols organizē tikšanos ar iespējamo vakara vadītāju; Ē.Grāmatnieks sakārto jautājumus kas saistīti ar pasākuma vietu un galdu klāšanu; A.Benefelds organizē pasākuma apmeklētāju kontroli; K.Burkits sakārto jautājumu par viesu mājīguma sajūtu; V.Likovskis organizē apdāvināsanos; S.Šmulāns izsūta ielūgumus un apkopo apmeklētāju sarakstus. Sēdes laikā tika nolemts, ka Jaungada ballei nepieciešamie līdzekļi tiks atvēlēti no LKKA kases.

            3. Kapteinis K.Burkits ziņo, ka saņemts iesniegums par iestāšanos LKKA no kapteiņa Sergeja Baziļeviča. Pats kapteinis attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalījās. Sēdes locekļi nolemj uzņemt kapteini S.Baziļeviču LKKA.

            4. Saulces noslēgumā klātesošie diskutē dažādus kapteiņiem aktuālus jautājumus. Kapteinis J.Drevickis aktualizē jautājumu par veselības apdrošināšanām, par nepieciešamo dokumentu svarīgumu un sekām pie kā noved to neesamība. Tāpat, tiek apspriesta DNB veselības apdrošināšanas aptauja. Klātesošie kapteiņi izrāda interesi par vizītkaršu iegādi ar LKKA atribūtiku. Kapteinim A.Benefeldam tiek uzdots noskaidrot tās izstrādes izmaksas un iespējamās iegādes vietas. Lai vizītkartes padarītu pieejamākas, tiks izstrādāts to modelis un ievietots LKKA mājas lapā. Informācija par izmaksām tiks publicēta. Līdz nākamajai sēdei, klātesošajiem tiek uzdots apdomāt 2016. Gada ikgadējās LKKA sanāksmes norises datumu.

 Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 16.50 sēdi slēdz.

 Sapulces vadītājs:                                                   A.Ozols

 Sapulces sekretārs:                                                 A. Benefelds