Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.03/15 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 13 jūlijs 2015 16:20
 

2015.gada 2.jūlijā, plkst.16.30                                                                          Rīgā, Meldru 5 

                                                                                                  Ostas kapteiņa konferenču zāle

            Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Arturs Brokovskis, Vadims Likovskis, Artis Ozols, Kaspars Burkits.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Benefelds, Ivo Logins un Aleksandrs Tregubovs. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Sēde 07.2015.1

            Sēdi atklāj un vada kapteinis Artis Ozols, protokolē kapteinis Kaspars Burkits. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 02/15 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts. 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2015.g. 29.jūnijā.

Dienas kārtība:

  1. CESMA asamblejas atskaite, ziņo E.Grāmatnieks;
  2. Jauno biedru uzņemšana – J.Spridzāns; A.Ozols;     
  3. Ieskats jaunā gada pasākuma organizēšanas procesā. Atbildīgie.
  4. Citi jautājumi. 

Sēde 07.2015

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise:

1. Kapteinis E.Grāmatnieks ziņo par 2015.gada CESMA ģenerālās asamblejas norisi, apskatītajiem jautājumiem un problēmām, tādām kā „Costa Concordia” kapteiņa tiesas process, darba un atpūtas stundu analizēšana, elektroniskās ziņošanas sistēmas ieviešanu un plānošanu, kā arī jaunā CESMA Prezidenta ievēlēšanu - kapteiņa Wolf von Pressentin vietā tika ievēlēts – kapteinis Hubert Ardillon(Francija), bijušais tankkuģa "Limburg" kapteinis utt. CESMA rezolūcija sīkāk apskatīta iepriekšējā rakstā LKKA mājaslapā, kā arī pieejama CESMA mājaslapā. Tiek pieminēts jautājums par CESMA ikgadējās asamblejas organizēšanu Latvijā. Tas jārisina jau nākamajā Padomes sēdē gan saistībā ar finansējumu, gan organizatoriskajiem jautājumiem.

            2. Kapteiņi J.Spridzāns un A.Ozols ziņo par jauno biedru piesaisti, ir saņemti iesniegumi no kapteiņiem Dzintara Laukmaņa un Mihaila Fomičeva. Padomes locekļi apspriež saņemtos iesniegumus un vienbalsīgi tiek nolemts par minēto kapteiņu uzņemšanu LKKA. Īss apraksts par jaunajiem biedriem būtu jāievieto mājaslapā.

3. Kapteinis A.Ozols ziņo par jaunā gada balles organizēšanas procesu. Padomes locekļi diskutē par balles organizēšanas vietu, ir saņemts priekšlikums pārcelt balli uz kultūras namu „Ziemeļblāzma”, bet šāds priekšlikums negūst atbalstu iespējamo sarežģījumu dēļ, kā arī balles norises vieta tika apspriesta un apstiprināta šg. kopsapulcē. Kapteiņi diskutē par iespējamo balles norisi, muzikantu piesaisti un nolemj jau konkrētāk par to spriest un apstiprināt nākamajā Padomes sēdē augusta beigās, septembrī. Par balles organizatorisko procesu pagaidām atbild A.Ozols un E.Grāmatnieks, par palīgu piesakās K.Burkits, šis jautājums jāapstiprina nākamā Padomes sēdē.

4. Citi jautājumi. Tikšanās ar Igaunija kapteiņu asociācijas biedriem plānota š.g. septembrī. Kapteinis Jāzeps Spridzāns ziņo, ka nav bijusi iespēja organizēt ātrāk dažādu iemeslu dēļ. CESMA ģenerālās asamblejas rīkošana 2016.gadā Latvijā – šis jautājums paliek atklāts, jo nav skaidrības par finansējumu, nākamajā Padomes sēdē tiks skatīts konkrētāk. Tiek diskutēts par biedra maksas nemaksātājiem, nolemj nosūtīt atgādinājumu.  

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.45 sēdi slēdz.

 

                                    Sapulces vadītājs:                                  A.Ozols

                                   Sapulces sekretārs:                                K.Burkits