Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēde Nr.02/15 PDF Drukāt E-pasts
Svētdiena, 19 aprīlis 2015 21:37

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.02/15

2015.gada 7.aprīlī plkst.15.30, Rīgā, Katrīnas ielā 2a

                                                                                                                 

 

            Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Andris Benefelds, Artis Ozols, Kaspars Burkits, Ivo Logins, Ēvalds Grāmatnieks.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Aleksandrs Tregubovs, Artūrs Brokovskis un Vadims Likovskis. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 01/15 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2015.g.25.martā.

Dienas kārtība:

 

  1. LKKA darbības virzieni 2015. gadā – J.Spridzāns, A.Ozols;
  2. 2015. gada Jaungada balle – J.Spridzāns, Ē. Grāmatnieks;
  3. CESMA organizēšana Latvijā, 2016. gadā – J.Spridzāns;
  4. Tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas kapteiņu asociācijām – J.Spridzāns, A.Ozols;
  5. Kopsapulces analīze - J.Spridzāns, A.Ozols;
  6. Citi jautājumi - J.Spridzāns, A.Ozols;

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

1. Sēdes laikā tiek spriests par LKKA darbības virzieniem, 2015. gadam. LKKA prezidents jau iepriekš, ikgadējā kopsapulcē, iepazīstināja klātesošos ar plānotajiem darbiem un aktivitātēm. Padomes locekļi diskutējot par LKKA aktivitātēm nolemj, ka tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas tirdzniecības flotes kapteiņu asociācijām jānoorganizē līdz jūnija vidum.

            2. Sēdē tiek apspriesta pagājušā gada Jaungada balle, tās veiksmīgie un ne tik veiksmīgie brīži. Sakarā ar to, ka tika saņemtas labas atsauksmes par pasākuma vietu – Latviešu biedrības namu, padome uzdod Ē.Grāmatniekam pieteikt zāli arī šī gada ballei. Tāpat, tiek nolemts izskatīt arī alternatīvas. Par balles datumu tiek noteikts 2015. gada 11. decembris. Diskusijas izvēršas par priekšnesumiem un muzikālo nodrošinājumu. Klātesošie vienisprātis spriež, ka pagājušās balles mūzikas skanējums neatbilst prasītajam. Padomes locekļi diskutē par iespējamiem māksliniekiem un kritērijiem pēc kuriem tos izvēlēties, kā arī mūzikas repertuāru. Tāpat pagājušajā ballē iezīmējās nepatīkama lieta ar nelūgto, LKKA nepiederošo personu iekļuvi pasākumā, kura jānovērš nākamajā ballē.

            3. Viens no ļoti svarīgiem pasākumiem pie kuriem LKKA biedriem ir jāstrādā ir CESMA asamblejas rīkošana Latvijā. Šim pasākumam ir nepieciešama ļoti savlaicīga plānošana un organizēšana. Ļoti svarīgs jautājums ir par finansējumu, par kuru padomes locekļi nolemj vērsties pie Satiksmes ministra.

            4. Padomes locekļi nolemj, ka tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas tirdzniecības flotes kapteiņu asociācijām jānoorganizē līdz jūnija vidum. Par iespējamiem datumiem tiek nolikti 5. un 6. vai 12. un 13. jūnijs. Ņemot vērā LKKA pārstāvju aizņemtību vēlamā nedēļas diena būtu ceturtdiena. Klātesošie diskutē par tikšanās formātu.

            5. Pēc ikgadējās kopsapulces padomes locekļi neslēpj savu sarūgtinājumu par vājo LKKA biedru apmeklējumu. Tiek diskutēts par iemesliem, par to kā uzlabot apmeklējumu un biedru aktivitāti. Klātesošie nospriež pievērst vairāk uzmanības apziņošanai un informācijas nodošanai, ikreiz, nozīmējot atbildīgo personu un nodrošinot komunikācijas līdzekļus biedru apzināšanai.

6. Kapteinis Ē.Grāmatnieks ziņo, ka saņemts iesniegums par iestāšanos LKKA no kapteiņiem Jevgēnija Žukova. Pats J.Žukovs tika pieaicināts sanāksmē un uzklausīts viņa redzējums par darbību LKKA. Padomes locekļiem paliek pozitīvs iespaids un vienbalsīgi tiek nolemts par J.Žukova uzņemšanu LKKA. Kapteinis A.Ozols ziņo par finansiālo stāvokli un uzsāk diskusiju par tā uzlabošanu.

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                              J. Spridzāns

                            Sapulces sekretārs:                                            A. Benefelds