Membersdnb banka jurniekiem
 

Partners

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 07/23 PDF Print E-mail
Friday, 29 December 2023 13:19

 

2023.gada 22. novembrī, elektroniski.                                                                                     

Latvijas Kuģu Kapteiņu asociācijas (turpmāk - LKKA) Padomes sēde notiek elektroniskā formātā ar e-pasta un WhatsApp izmantošanu. Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis–Vaivods, Kaspars Burkits, Normunds Vilkaušs, Ainārs Austrums, Ivo Logins un Vadims Likovskis. Padomes sēde ir lemttiesīga

Padomes sēdes dienas kārtība saskaņota elektroniski, nolemjot sekojošu dienas kārtību. 

 

Dienas kārtība:

Jauno biedru uzņemšana.

 

 

Jautājuma izskatīšana:

Kapteinis K.Burkits elektroniski ir izziņojis visiem Padomes locekļiem, ka 14.11.2023. ir saņemts iesniegums no kapteiņa Mareka Jerumāna par vēlmi iestāties LKKA. Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar kapteiņu jūras gaitām un darbu kapteiņa amatā.

Mareks Jerumāns kapteiņa amatā strādā uz Stolt tankkuģiem no 2011. gada. Statūtus ir iepazinis. Rekomendē kapteinis K.Burkits. Priekšstats pozitīvs, negatīvas informācijas nav.

Kapteinis J.Spridzāns elektroniski ir izziņojis visiem Padomes locekļiem, ka 21.11.2023. ir saņemts iesniegums no kapteiņa Mareka Šatkovska par vēlmi iestāties LKKA. Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar kapteiņu jūras gaitām un darbu kapteiņa amatā.

Mareks Šatkovskis kapteiņa amatā strādā uz naftas/ķīmijas tankkuģiem no 2019, 45. gadus vecs. Rekomendē kapteinis Deniss Tatarinovs. Statūtus ir iepazinis. Priekšstats pozitīvs, negatīvas informācijas nav.

Balsojot elektroniski ar e-pasta un WhatsApp palīdzību Padome vienbalsīgi (9 balsis ‘PAR’) nolemj uzņemt kapteini Mareku Jerumāni un kapteini Mareku Šatkovski LKKA biedru rindās.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                     A.Ozols