LDDK Transporta un loģistikas Nozaru ekspertu padomes pieņemtā Rezolūcija. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums veidot paplašinātu darba grupu. Print
Thursday, 30 December 2021 17:25
 

LDDK Transporta un loģistikas Nozaru ekspertu padomes pieņemtā Rezolūcija par jūrniecības izglītības sistēmas autonomiju.

LDDK UN TL NEP rezolūcija

LDDK UN TL NEP rezolūcijas skaidrojums

 

Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums veidot paplašinātu darba grupu saskaņā ar Augstākās izglītības padomes 2021. gada 16. decembra sēdē izteikto aicinājumu “Par paplašinātās darba grupas izveidi”.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums, AIP aicinājums

LJS Izskaidrojošā vēstule AIP par jūrniecības izglītību