Membersdnb banka jurniekiem
 

Partners

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 01/21 PDF Print E-mail
Sunday, 11 April 2021 21:26

2020.gada 02. martā, plkst.10.00                                       Rīgā, Katrīnas ielā 2a

                                                                                  Attālināti, Teams platformā

 

             Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksands Tregubovs, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Vadims Likovskis

   Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ivo Logins. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 05/20 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2021.g.25.februārī.

Dienas kārtība:

 

1.     Jauno biedru uzņemšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks;

2.     Gada Kopsapulce – A.Ozols;

3.     LKKA Biedru izslēgšana – A.Ozols;

4.     Citi jautājumi – Padomes locekļi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

1.     Kapteinis Artis Ozols ziņo, ka interesi par iestāšanos LKKA ir izrādījuši Kapteiņi Sandis Mackevičs un Aleksandrs Baribins, par kuriem tālāk stāsta un iepazīstina Ē.Grāmatnieks. Vēl daži padomes locekļi atzīst, ka kandidāti ir zināmi. Padome lemj par Kapteiņu S.Mackeviča un A.Baribina uzņemšanu LKKA.

2.     LKKA padome diskutē par ikgadējās LKKA kopsapulces rīkošanu un norises iespējām. Sakarā ar to, ka valstī ir ieviesta ārkārtas situācija, sēdes norise ierastajā formātā, klātienē ar LKKA biedru dalību, nav iespējama. LKKA padome nolemj, ka ņemot vērā patreizējos pulcēšanās ierobežojumus valstī,  ikgadējā LKKA Biedru kopsapulce klātienē nenotiks. LKKA Valde organizēs sēdi un ja kāds no biedriem vēlas piedalīties attālināti valdes sēdē, šī iespēja tiks nodrošināta attālināti, ZOOM platformā. Valdes sēde notiks šā gada 30. martā pulksten 10:00.

3.     Artis Ozols stāsta par radušos situāciju ar ilgstošiem LKKA biedru naudas nemaksātājiem, atsevišķu LKKA biedru vēlmi izstāsties no LKKA. Padome spriež par tālāku LKKA jauno biedru uzņemšanas kārtību. Uzsvars tiek likt uz to, ka LKKA biedru sastāvā ir jāuzņem tikai tie kapteiņi, kas klātienē apliecinās savas spējas darboties LKKA un sabiedrības interesēs. LKKA sastāvā nebūtu jāuzņem kapteiņi, kas dažādu iemeslu dēļ nevar un nevēlas piedalīties LKKA organizētos pasākumos.

Balstoties uz LKKA Statūtiem padome lemj par:

4.6.1.     biedrs vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu – Izslēgt no LKKA Kapteiņus Mihails Fomičevs, Aleksejs Mihailovs, Aleksandrs Osanovs

4.1. Par Asociācijas biedru var būt Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, kuram ir kompetences sertifikāts ar kvalifikāciju „Tālbraucējs kapteinis” un kurš strādā vai ir strādājis uz starptautiskā kuģošanā iesaistītiem kuģiem kapteiņa amatā, un atzīst Asociācijas statūtus. Padome ir tiesīga uzņemt Asociācijā kapteini ar zemāku kvalifikāciju, ja pārējie nosacījumi ir izpildīti un par to nobalso divas trešdaļas no padomes locekļiem – Izslēgt no LKKA Kapteini Yantikov Nikolaj sakarā ar to, ka kapteinis vairs nav LR pilsonis

4.  Padomes sēdes noslēgumā padomes locekļi diskutē par LKKA aktivitātēm un nepieciešamību uzlabot tās   darbību. Tiek diskutēts par šā brīža situācijas Pasaulē ietekmi uz LKKA darbību un iespējām darboties sociālajā vidē tīmeklī. LKKA padome ir vienisprātis, ka LKKA nepieciešams “restarts”.

Ar šo denas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 12.00 sēdi slēdz.

 

                                            Sapulces vadītājs:                                     J. Spridzāns

                                          Sapulces sekretārs:                                    A. Benefelds

 

 

2020.gada 02. martā, plkst.10.00                                                                    Rīgā, Katrīnas ielā 2a

                                                                                                Attālināti, Teams platformā

 

 

            Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksands Tregubovs, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Vadims Likovskis

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ivo Logins. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 05/20 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2021.g.25.februārī.

Dienas kārtība:

 

1.     Jauno biedru uzņemšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks;

2.     Gada Kopsapulce – A.Ozols;

3.     LKKA Biedru izslēgšana – A.Ozols;

4.     Citi jautājumi – Padomes locekļi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

1.     Kapteinis Artis Ozols ziņo, ka interesi par iestāšanos LKKA ir izrādījuši Kapteiņi Sandis Mackevičs un Aleksandrs Baribins, par kuriem tālāk stāsta un iepazīstina Ē.Grāmatnieks. Vēl daži padomes locekļi atzīst, ka kandidāti ir zināmi. Padome lemj par Kapteiņu S.Mackeviča un A.Baribina uzņemšanu LKKA.

2.     LKKA padome diskutē par ikgadējās LKKA kopsapulces rīkošanu un norises iespējām. Sakarā ar to, ka valstī ir ieviesta ārkārtas situācija, sēdes norise ierastajā formātā, klātienē ar LKKA biedru dalību, nav iespējama. LKKA padome nolemj, ka ņemot vērā patreizējos pulcēšanās ierobežojumus valstī,  ikgadējā LKKA Biedru kopsapulce klātienē nenotiks. LKKA Valde organizēs sēdi un ja kāds no biedriem vēlas piedalīties attālināti valdes sēdē, šī iespēja tiks nodrošināta attālināti, ZOOM platformā. Valdes sēde notiks šā gada 30. martā pulksten 10:00.

3.     Artis Ozols stāsta par radušos situāciju ar ilgstošiem LKKA biedru naudas nemaksātājiem, atsevišķu LKKA biedru vēlmi izstāsties no LKKA. Padome spriež par tālāku LKKA jauno biedru uzņemšanas kārtību. Uzsvars tiek likt uz to, ka LKKA biedru sastāvā ir jāuzņem tikai tie kapteiņi, kas klātienē apliecinās savas spējas darboties LKKA un sabiedrības interesēs. LKKA sastāvā nebūtu jāuzņem kapteiņi, kas dažādu iemeslu dēļ nevar un nevēlas piedalīties LKKA organizētos pasākumos.

Balstoties uz LKKA Statūtiem padome lemj par:

4.6.1.     biedrs vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu – Izslēgt no LKKA Kapteiņus Mihails Fomičevs, Aleksejs Mihailovs, Aleksandrs Osanovs

4.1. Par Asociācijas biedru var būt Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, kuram ir kompetences sertifikāts ar kvalifikāciju „Tālbraucējs kapteinis” un kurš strādā vai ir strādājis uz starptautiskā kuģošanā iesaistītiem kuģiem kapteiņa amatā, un atzīst Asociācijas statūtus. Padome ir tiesīga uzņemt Asociācijā kapteini ar zemāku kvalifikāciju, ja pārējie nosacījumi ir izpildīti un par to nobalso divas trešdaļas no padomes locekļiem – Izslēgt no LKKA Kapteini Yantikov Nikolaj sakarā ar to, ka kapteinis vairs nav LR pilsonis

4.  Padomes sēdes noslēgumā padomes locekļi diskutē par LKKA aktivitātēm un nepieciešamību uzlabot tās darbību. Tiek diskutēts par šā brīža situācijas Pasaulē ietekmi uz LKKA darbību un iespējām darboties sociālajā vidē tīmeklī. LKKA padome ir vienisprātis, ka LKKA nepieciešams “restarts”.

 

 

 

Ar šo denas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 12.00 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

 

Sapulces sekretārs:                                                     A.Benefelds